Ito Junji: Collection


ผลงานรวมเรื่องสั้นแนวสยองขวัญของ อิโต้ จุนจิ ในชื่อ Itou Junji Kyoufu Collection, Masterpiece Collection หรือชื่อไทย คลังสยอง เป็นการรวมเรื่องสั้นจากเรื่องต่างๆ ที่สร้างโดยผลงานของอาจารย์ อิโต้ โดยในอนิเมชั่นครั้งนี้จะเป็นการรวบรวมตอนดังๆอย่าง - โทมิเอะ - โชอิจิ - นางแบบแฟชั่น - เรื่องพิสดารของโอชิคิริ - สาวทาก - ชายหนุ่มที่สี่แยก

Liberty-Fs & VirgoNeo-FS [MEGA][Koofr][HD]