Knight's & Magic


อนิเมชั่นทีวีซีรี่ส์ที่สร้างมาจากผลงานต้นฉบับนิยายไลท์โนเวลที่แต่งโดย Hisago Amazake-no เป็นเรื่องราวของ “เอรู” (Ernesti Echevarria) เด็กผู้ชายหน้าใสที่มีความชื่นชอบใน “Silhouette Knights” หรือหุ่นยนต์รูปร่างอัศวินขนาดใหญ่ และมีความฝันว่าอย่างที่จะเป็น Knight Runners ให้จงได้

ACFS