Clockwork Planetผลงานอนิเมะทีวีซีรีส์ที่จากไลท์โนเวลของอ.Tsubaki Himana ที่ร่วมกับอ. Yuu Kamiya ผู้แต่งนิยายเรื่อง ‎No Game No Life เรื่องราวกล่าวถึง “โลกที่ตายไปโดนสร้างจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใหม่ด้วยกลไกนาฬิกาจักรกล และถูกเรียกว่า ‘คล็อกเวิร์ก แพลนเน็ต’อยู่มาวันหนึ่งได้มีกล่องสีดำตกลงมายังบ้านของนักเรียนมัธยมปลายหางแถว มิอุระ นาโอโตะ ภายในกล่องนั้นคือสาวน้อยออโตมาตา”

Anime Cartoon


Shiromori FS & Fight-Ha


Shiromori FS