Jikan no Shihaisha


ศูนย์กลางของเรื่องราวนี้คือ Chronos Rulers กลุ่มผู้ที่คอยสู้กับปีศาจที่ออกมาจากกาลเวลาในอดีต และทำร้ายกัดกินผู้คน โดย Chronos Rulers ได้ใช้ความสามารถทางเวลาในการจัดการปีศาจเหล่านี้

SEIKAI-FS

Anime cartoon